13 augusti, kl. 17-20. Gullevi Petersson, Länsmansvägen 13, 37261 Bräkne-Hoby

 

11 oktober, 11-15. Kristina och Christer Olsson, Stuevägen 7, Näsum. (Obs! Ej framkomligt för rullator / rullstol.)

 

 

­

© 2020. Sällskapet Trädgårdsamatörerna Blekingekretsen. All Rights Reserved.

Blekingekretsen 

samarbetar med:

 

Öppna trädgårdar 2020

Vid nedanstående tillfällen presenteras trädgårdar och olika exempel på växtanvändning visas.